Meppel

Volkstuin vereniging Blankensteinweg Meppel

De volkstuin Blankenstein ligt bij de spoorweg driehoek Groningen-Leeuwarden
Contactpersoon: Gerie de Wit
Telefoon: 0522-255886
http://www.meppelervolkstuinvereniging.nl/

Tuin open op zaterdag 10 juli 2021  

Het Volks­tuin­com­plex is 95 are groot en er zijn bijna 80 tuin­ders. Een mooi voor­beeld van zeer ge­va­ri­eer­de en goed on­der­hou­den volks­tui­nen. Deze ac­tie­ve ver­e­ni­ging van volks­tuin­ders or­ga­ni­seert elk jaar cur­sus­sen en div. an­de­re ac­ti­vi­tei­ten. Dit is het al­ler­nieuw­ste com­plex, voor­zien van toi­let en een ruim­te voor al­ge­meen ge­bruik.